Батьківський комітет інформує

Шановні батьки!

Працюючи в умовах, коли бюджет не забезпечує коштів, необхідних для ефективного розвитку навчальних закладів, ми змушені користуватися допомогою батьків.

Нормативна база щодо благодійництва:

Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 року № 531/97-ВР (із змінами)

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 року № 1295 (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4серпня 2000 року № 1222 (із змінами)

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011 року №1/9-289

Звітування про використання коштів в ДНЗ № 5 проводиться на зборах батьків кожної групи, а також на загальних зборах колективу та громадськості. Розподіл і використання отриманих (зібраних) коштів здійснюється з урахуванням пропозиції адміністрації закладу на поточні потреби навчального закладу, а саме: на придбання господарських, будівельних матеріалів, миючих засобів, на проведення поточного ремонту приміщень, обладнання тощо.

При цьому наголошуємо, що функції щодо збору благодійних внесків та їх обґрунтованого використання покладаються на батьків – членів батьківських комітетів та голову батьківського комітету ДНЗ. Адміністрація закладу надає пропозиції щодо можливих напрямів їх використання.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (із змінами, далі Закон №2628) додатковими джерелами фінансування є добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені законодавством України.

Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 № 531/97-ВР (із змінами, далі Закон № 531/97) благодійниками можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.

Законом № 531/97 встановлено, що суб’єкти благодійництва можуть надавати благодійну допомогу у вигляді:

одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

фінансування конкретних цільових програм;

допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

інших заходів, не заборонених законом.

Благодійна допомога у грошовій формі може надходити і на спеціальний рахунок ДНЗ

 

Керівництво закладу разом з вихователями несе персональну відповідальність за збереження і охорону життя і здоров’я дітей, тому вони намагаються зробити все можливе, щоб вихованці установи знаходилися в комфортних умовах, в безпеці та чистоті. Думаю, що і ми з Вами зі свого боку повинні сприяти їм в цій роботі.

Батьками новоприбулих дітей частково надаються будівельні матеріали, фарба, іграшки, посуд, столові прибори, канцелярські товари, тканина для пошиття білизни, махрові рушнички тощо.

Надана допомога була використана на:

створення безпечних умов перебування дітей в закладі;

зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ;

господарчі справи, підтримку санітарного стану в садочку, функціонування харчоблоку, медичного блоку, пральні;

ремонтні роботи  та придбання матеріалів для ремонту;

міцнення позитивного іміджу закладу, розвиток творчої особистості кожного вихованця, педагогічного працівника, підтримку обдарованих дітей, творчих педагогів та батьків;

Звіт  про витрачені кошти

ДНЗ №51

У період з 01.09.по 01.01.2016

№ з\п

Найменування

Сума

1.

Посуд

4038

2.

Канцелярські товари

8770

3.

Господарські товари

8389

4.

Іграшки

6730

5.

Будівельні матеріали

12263

6.

Дезінфікуючі засоби

423

7.

Пральний порошок

5166

8.

М’який інвентар

1250

9.

Заміна дверей

429

10.

Вікна

2300

11.

Утюг

236

12.

Ваги

440

13.

Ліжка

24000

разом

74 434